Adresas: 
Pašilės g. 34, Kaunas
Tel.: 37-353132

Internetinė svetainė: 
http://www.silinukas.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Ugdymo programos ir veikla

Įstaigoje veikia 6 grupės. Iš jų: viena lopšelio, viena priešmokyklinio ir keturios ikimokyklinios ugdymo grupės. Lopšelis - darželis "Šilinukas" talpina šiuo metu 117 vaikų.

Įstaigoje dirba 32 darbuotojai iš jų 12 pedagogų. Pedagogų išsilavinimas: 2 pedagogės turi magistro laipsnį, 9 - aukštąjį išsilavinimą.

12 auklėtojų yra apsigynę vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Logopedė turi metodininko kategoriją, trys auklėtojos ruošiasi apginti metodininko kategoriją.

Lopšelis - darželis "Šilinukas" vaikus ugdo pagal programą, kurios principas - kompleksinis vaikų ugdymas per žaidimą. Vaikai išreiškia save piešdami, žaisdami, dainuodami, šokdami ir sportuodami. Įstaiga yra paruošusi veiklos strategiją 2004 - 2012 m., kuri peržiūrima ir koreguojama. Kasmetinė lopšelio-darželio „Šilinukas“ veiklos programa tvirtinama savivaldybės administracijos direktoriaus, o grupių veiklos programos – tvirtinamos įstaigoje. Ugdomąjį darbą su vaikais auklėtojos diferencijuoja ir individualizuoja. Pedagogai kasmet įsivertina savo darbą ir numato tolimesnes gaires. Nuo 1998 m. įstaiga dalyvauja respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų projekte "Sveikatos želmenėliai", Kaune dalyvauja "Sveiko darželio" sambūryje ir įgyvendina "Vaikų sveikatos gerinimo ir fizinio aktyvumo" programą. Pagrindinis šios programos uždavinys stiprinti vaikų sveikatą, grūdinti vaikus ir paruošti mokymui plaukti.

Kiekviena šeima svajoja auginti sveiką, stiprų, užsigrūdinusį vaiką. Todėl lopšelyje-darželyje įgyvendinti šią tėvų svajonę ir ėmėmės mes, pedagogai, kiekvieną trečiadienį autobusiukas išrieda iš lopšelio-darželio kiemo Pašilės gatvėje ir veža vaikučius į Kauno centro sporto mokyklą. Čia jie mokosi plaukti baseine. Kvalifikuota trenerė, vaikučiams pritaikytame baseine - ,,Varlinukė”, moko juos įvairių judesių, tinkamo kvėpavimo ir žinoma, leidžia paišdykauti. Ten yra ir čiuožykla, kuria vienas po kito, vaikai krykštaudami iš džiaugsmo ,,skrenda” į vandenį. Jei kam nors nedrąsu, trenerė palaiko už rankytės.

Į baseiną vežame visus norinčius plaukti vaikus, sulaukusius 4 metų amžiaus ir pristačius sveikatos pažymą iš gydytojo, kad vaikas sveikas ir baseiną lankyti gali. Vaikai nuvykę į baseiną, padėdami auklėtojų, mokosi asmens higienos taisyklių, patys tvarkosi savo daiktus, mokosi jų nepamesti. O po kelių metų turime ir rezultatą – daugelis vaikučių išmoksta laisvai plaukti, kiti drąsiai laikosi vandens paviršiuje, treti –tiesiog džiaugiasi vandens teikiamais malonumas.

Lopšelyje - darželyje "Šilinukas" pagal pačių paruoštas programas vykdoma etnokultūros ir ekologijos idėjų plėtra ir užtikrinamas šių idėjų ryšys su kitomis veiklos sritimis. Kiekvienais metais birželio mėnesį organizuojama "Vaikų fizinio aktyvumo stovykla". Joje dalyvauja visa "Šilinuko" bendruomenė. Stovyklaudami ugdytiniai daug keliauja, sportuoja, susitinka su kitų darželių vaikais, bendrauja, pramogauja.Vasaros stovyklos unikalios tuo, kad kiekviena vasaros dienelė turi savo pavadinimą pvz.: Piratų diena, Indėnų diena, Vandens lašelio kelionė ir t.t. ir garantuoja kiekvieno vaiko užimtumą per dieną. Stovykla turi savo vėliavą, skanduotę, renkama stovyklos viršininkė, vyksta daug varžybų apdovanojimų.